logo raoban24h.net
Đăng tin rao vặt
Quảng cáo TextLink 150.000đ/tháng. LH: 0904.195.146 - YM: Hỗ trợ
Địa chỉ thiết kế website uy tín  - Bambu - Dịch vụ thiết kế website chuyển nghiệp, trên 10 năm kinh nghiệm phát triển

máy dán cạnh tay - 0937759828

dùng trong ngành chế biến gỗ, dán chỉ,...

Đăng lúc: 11:54, ngày - 06.12.2018 tại Hồ Chí Minh. Lượt xem: 579
Đăng bởi makitaqd. Liên hệ: 0937759828
máy dán cạnh tay - 0937759828 - may-dan-canh-tay-0937759828

MÁY DÁN CẠNH ĐẨY TAYModel : EB-1EM

+ Chieàu daøi cuûa saûn phaåm           : >160 mm

+ Chieâu roäng cuûa saûn phaåm         : > 50 mm

+ Beà daøy cuûa saûn phaåm                : 8 – 50 mm

+ Beà daøy cuûa neïp                          : 0.3 – 3 mm

+ Toång coâng suaát                          : ¼ HP hoaëc ½ HP 4 toác ñoä

+ Troïng löôïng tònh                       : 270 kg

+ Troïng löôïng troïn goùi                 : 340 kg

+ Kích thöôùc maùy                         : 1520 x 880 x 1070 mm

+ Kích thöôùc troïn goùi                   : 1250 x 950 x 1100 mm

+ Xuaát xöù : Proband – Ñaøi Loan

Quảng cáo TextLink 50.000đ/tháng (LH: 0904.195.146 - Yahoo ID: Hỗ trợ)
© 2013 RaoBán24h.Net
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Opera hoặc Chorme
Điện thoại: 0904.195.146 - Email: minhtu@ovem.vn