logo raoban24h.net
Đăng tin rao vặt
Quảng cáo TextLink 150.000đ/tháng. LH: 0904.195.146 - YM: Hỗ trợ
Địa chỉ thiết kế website uy tín  - Bambu - Dịch vụ thiết kế website chuyển nghiệp, trên 10 năm kinh nghiệm phát triển

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Chuyên viên, Chuyên viên chính

Đăng lúc: 12:55, ngày - 29.11.2018 tại Hà Nội. Lượt xem: 285
Đăng bởi dieppham189. Liên hệ:
 I. LP BI DƯỠNG NGCH CHUYÊN VIÊN

*  Mc đích chung ca khóa hc:

-  Trang b, cp nht nhng kiến thc cn thiết v Qun lý nhà nước và k năng thc thi công vic, đng thi tăng cường ý thc phc v nhân dân nhm nâng cao năng lc công tác ca cho cán b, công chc, viên chc trong thc hin nhim v và quyn hn và trách nhim được giao.

- Chun hóa ngch Chuyên viên cho cán b, công chc, viên chc phù hp vi v trí vic làm và thi gian công tác theo quy đnh ca B Ni v.

- Chng ch hoàn thành chương trình QLNN ngch Chuyên viên là cơ s, điu kin bt buc đ cán b, công chc, viên chc, đ tiêu chun b sung h sơ d thi nâng ngch.

* Ni dung chương trình: Thc hin theo chương trình do B Ni v ban hành theo Quyết đnh 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 ca B trưởng B Ni v ban hành (ph lc kèm theo).

* Đi tượng: Công chc, viên chc ngch Cán s và tương đương có thi gian gi ngch ti thiếu 3 năm; Công chc, viên chc ngch chuyên viên và tương đương ( k c công chc d b) chưa qua khóa bi dưỡng kiến thc qun lý nhà nước; Công chc qun lý cp phòng và d ngun công chc qun lý cp phòng và tương đương.

- Đi tượng chuyn t cơ quan hành chính, s nghip, doanh nghip nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn v sư nghip nhưng chưa được bi dưỡng kiến thc qun lý nhà nước.

* Đa đim t chc khóa hc: Ti Hà Ni và các tnh có nhu cu.

* Văn bng chng ch: Theo quy đnh ca Ngh đnh s 18/2010/NĐ-CP ca Chính ph cho Hc viên hoàn thành chương trình đào to.

* Kinh phí t chc khóa hc: 3.500.000 đ/hv/khóa ( bao gm c tài liu)

* Thi lượng và d kiến khai ging:

 (Hc  th 7 và ch nht hàng tun (hc trong 02 tháng).

II. LP BI DƯỠNG NGCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

* Mc đích chung ca khóa hc:

-  Phát trin năng lc thc thi công v cho cán b, công chc, viên chc ngch chuyên viên chính phù hp vi tiêu chun theo quy đnh và đáp ưng yêu cu ci cách hành chính nhà nước.

- Chun hóa ngch Chuyên viên chính cho cán b, công chc, viên chc phù hp vi v trí vic làm và thi gian công tác theo quy đnh ca B Ni v.

- Chng ch hoàn thành chương trình QLNN ngch Chuyên viên chính là cơ s, điu kin bt buc đ cán b, công chc, viên chc, đ tiêu chun b sung h sơ d thi nâng ngch tương đương và cao hơn.

* Ni dung chương trình:  Thc hin theo chương trình do B Ni v ban hành theo Quyết đnh s 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 ca B Ni v (ph lc kèm theo).

* Đi tượng: Lãnh đo cp v và tương đương; Lãnh đo cp s và tương đương; Lãnh đo cp phòng và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa hc bi dưỡng kiến thc qun lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương có thi gian gi ngch chuyên viên và tương đương t 06 năm tr lên ( đi vi din quy hoch thì t 3 năm tr lên)

- Đi vi các t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi, doanh nghip nhà nước, là cán b có mc lương tương đương t 3,33 tr lên

- Đi vi các đơn v thuc lc lượng vũ trang: là cán bm quân nhân thâm gia qun lý có hàm cp t Đi úy tr lên.

* Đa đim t chc khóa hc: Ti Hà Ni và các tnh có nhu cu.

* Văn bng chng ch: Theo quy đnh ca Ngh đnh s 18/2010/NĐ-CP ca Chính ph cho Hc viên hoàn thành chương trình đào to.

* Kinh phí t chc khóa hc: 3.500.000 đ/hv/khóa ( bao gm c tài liu)

* Thi lượng và d kiến khai ging:

 (Hc th 7 và ch nht hàng tun (hc trong 02 tháng).

Mọi thông tin về khóa học, học viên vui lòng liên hệ với trung tâm để đăng ký tham gia khóa học:
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUỐC GIA.
Địa chỉ duy nhất tại Hà Nội:
Phòng 303, Tầng 3, Trường TC Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam - Khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch, Đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện trường Đại học Thương Mại)
- Hotline: 0972 7878
23
Website: 
http://scf.edu.vn https://tuyensinhcanuoc.comhttp://nghiepvusupham.edu.vn
Email: scfquocte
5@gmail.com
Các chi nhánh tại các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai;Tp. HCM, Đà Nẵng;Khánh Hòa, Lâm Đồng;Gia Lai, Quy Nhơn, Cần Thơ: - Liên hệ: 0972 7878 25
NHẬN TỔ CHỨC LỚP HỢP ĐỒNG CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TẠI TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC
Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin vui lòng gửi vào mail: scfquocte3@gmail.com hoặc liên hệ qua số điện thoại: (04) 665 255 11 – 0972 78 78
23 để đăng ký và nhận mẫu froum .

Quảng cáo TextLink 50.000đ/tháng (LH: 0904.195.146 - Yahoo ID: Hỗ trợ)
© 2013 RaoBán24h.Net
Xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox, Opera hoặc Chorme
Điện thoại: 0904.195.146 - Email: minhtu@ovem.vn